Vanliga frågor

Behövs hjälp? Vi har täckt dig.

Vem man ska kontakta

För att lösa problemet måste du kontakta vårt supportcenter. Kontaktuppgifter finns på kontaktsektionen på denna webbplats.


Garanti

Se nedan jämförelsetabell:

Felklippning Garanti Installationsfel
Klippningen var onormal, inte enligt specifikationer Bubblor försvann inte efter 48 timmar Dålig installation
En del av klippningen var inte på materialet Skärmskyddet lyfter i kanterna Missriktning
Skärmen glidde under klippningen Matt beläggning skrapar av Damm under skärmskyddet
Maskinen skar inte hela vägen genom materialet Mittenlinjen har inte försvunnit efter 48 timmar

Från antingen ISOD-appens hemmeny väljer du antingen fel eller garanti.
Från antingen ISOD-appens hemmeny väljer du antingen fel eller garanti.
Välj önskad enhet och klipp ut som vanligt.


Skärande

Du kan begära att en ny enhet läggs till i appen genom att följa instruktionerna steg för steg i avsnittet Begär enhet på denna webbplats. För att utnyttja detta behöver du också vårt designkort som finns tillgängligt hos din distributör.

Ett snitt för en surfplatta är som ett snitt för en telefon. Filmen ska placeras i mattans högra hörn (i liggande läge) på den första rutan och sedan fortsätta enligt en telefonsnitt.
För att göra en klippning för en bärbar dator krävs en XL-matta som du kan beställa från din auktoriserade distributör.

* Observera att videoinstruktion nu finns tillgänglig i ISOD-app *

Streckkoden som krävs för skanning via appen kan placeras både inuti filmförpackningen och på plasten, där den innehåller film.

*Observera att streckkoden upphör efter 10 eller 25 användning beroende på filmstorlek*

ISOD-filmen har testats och är lämplig för användning med fingeravtrycksläsare. Vi rekommenderar att användaren registrerar sina fingeravtryck på enheten efter att Zagg-skyddet har installerats. Detta kalibrerar fingeravtryckssensorn för användaren igen.

Om du upplever detta problem, kontakta vårt supportcenter för ytterligare hjälp. Mer information finns i avsnittet Kontakta oss på denna webbplats

Varje butik är inställd med ett butiks-ID och ett lösenord. Om det finns flera maskiner i butiken kan maskinerna ställas in med flera användarnamn. Följ nedanstående process för att spela in nedskärningar för varje enskild maskin.

Logga in på maskinen med ditt vanliga butiks-ID och lösenord. Från appen väljer du användarikonen ovanför hemikonen. Välj det användarnamn som ska visas i klipprapporten.

Ta ut maskinen ur förpackningen och placera den på en plan, stabil yta nära två eluttag. (extra uttag krävs för att underlätta laddningen av surfplattan) För att maskinen ska kunna klippa rätt behöver den 20 till 25 cm ledigt utrymme bakom den. Detta krävs så att skärmattan kan passera rent genom maskinen.

Kontrollera om det finns ett blad. Ett blad borde redan ha installerats i bladhuset (blå kapsel). Kontrollera genom att trycka på knappen på toppen av husenheten. Det förinstallerade bladet ska sträcka sig från enhetens botten. Om bladet inte är installerat, följ instruktionerna i FAQ om hur jag byter blad.

För in knivhuset i höljet. Lossa den stora silverskruven på maskinens högra sida så att husenheten kan placeras i höljet. När knivhuset är på plats, dra åt silverskruven för att säkra.

Fäst surfplattan på maskinen. Tabletten som redan är fäst vid fästet ska monteras på maskinen genom att skruva loss de två muttrarna på maskinens ovansida och montera bordsfästet på bultarna. Fäst fästet för hand och dra åt skruvarna till surfplattan.

Sätt i kablarna. Anslut strömkabeln till maskinen och eluttaget och USB-kabeln till surfplattan och maskinen om du inte använder Bluetooth-anslutning.

Starta maskinen genom att trycka på strömbrytaren på maskinens högra sida. Slå på surfplattan genom att trycka på strömbrytaren överst på surfplattan.

Anslut surfplattan till WIFI.

Anslut till Bluetooth med hjälp av steg-för-steg-guiden som finns i avsnittet om anslutning på denna webbplats.

Öppna ISOD-appen från startskärmen. Ange ditt butiks-ID och lösenord enligt Zagg.

Du är nu redo att klippa ut.

* Observera videoinstruktioner om hur man gör en klippning är nu tillgänglig i ISOD app *

Stäng av maskinen genom att trycka på och släppa strömbrytaren.
Följ stegen för att byta ut ett blad.
För att säkerställa att bladet är på rätt djup, vrid toppen på bladkapseln tills bladdjupet är ungefär tjockleken på en tom film.

* Observera att videoinstruktioner nu finns tillgängliga i ISOD-appen under byte av blad *

Om du upplever detta problem, kontakta vårt supportcenter för ytterligare hjälp. Detaljer finns på kontaktsektionen på denna webbplats.

Om du har klickat på "menyknappen" på skärmaskinens högra sida och "blue connect" eller "blue off" inte visas, kanske din maskin inte är Bluetooth-aktiverad. För att bekräfta att din maskin inte är Bluetooth-aktiverad, stäng av den och slå på den igen. Under startsekvensen "eclips2 V1.1B2.0" visas på skärmen. Om din maskin inte visar den här startkoden, kontakta support för en maskinvaruuppgradering.

För att förhindra att denna popup dyker upp regelbundet, välj tillåt eller aktiver BT från surfplattans inställningsmeny.


Underhåll

Dessa måste beställas via din auktoriserade distributör eller genom att kontakta ditt företag HQ.

Dessa måste beställas via din auktoriserade distributör eller genom att kontakta ditt företag HQ.

Byt ut mattan om den är skev, skadad, sönderriven, skär på böjda kanter. Vrid mattan 90 grader efter mattan 90 grader efter varje snitt för att maximera livslängden.

Stäng av maskinen genom att trycka på och släppa strömbrytaren.
Ta bort knivhusenheten (blå kapsel) från maskinen genom att vrida kvarhållningsskruven (stor skruv framför huset) moturs.
Ta bort bladet från kapselhuset genom att trycka på kolven och dra försiktigt ut bladet.
Dra åt knivhuset.
Sätt in det nya bladet i knivhusenheten.
För att justera bladets skärdjup, vrid kapselns hus tills bladets längd är ungefär tjockleken på en blank film.
Använd vid behov 2 mm insexnyckel (medföljer i förpackningen med maskinen) för att försiktigt lossa / dra åt knivkapseln.
Slå på maskinen.

* Observera att videoinstruktion nu finns tillgänglig i ISOD app*

Den nya Android-surfplattan ger 8 timmars batteritid så att tabletterna behöver laddas dagligen för att undvika skärfördröjningar.


Troubleshooting

För att installera om ISOD-appen till din enhet, följ steg för steg installationsguiden i Android- eller iOS-avsnitten på denna webbplats.

Se till att maskinen stöder Bluetooth genom att klicka på inställningsalternativet i appen. Om maskinen inte stöder Bluetooth är USB det enda tillgängliga alternativet.

Om Bluetooth är tillgängligt måste du para ihop med din enhet genom att följa steg-för-steg-guiden i Android- eller IOS-sektionerna på denna webbplats..

* Observera att om USB-kabeln är ansluten, kommer appen alltid att vara standard till kabelalternativet *

Först inaktiverar du Wi-Fi på din Android-surfplatta. För att göra detta, navigera till appen Inställningar> välj Wi-Fi> Stäng av. När Wi-Fi har inaktiverats navigerar du till Bluetooth-menyn i appen> Inställningar> Bluetooth. Bläddra ner genom listan över tillgängliga Bluetooth-enheter och välj antingen "CUTTER" eller "CUTTER-BLE" - Uppdatera listan över tillgängliga enheter om du inte kan se "CUTTER" eller "CUTTER-BLE".

Klicka på "menyknappen" mitt på kontrollpanelen på skärmaskinens högra sida tills "blå anslutning" visas på skärmen. Om "blå av" visas på skärmen kan du aktivera det genom att helt enkelt trycka på höger- eller vänsterpiltangenterna, vilket möjliggör maskinens Bluetooth, och visar "blå anslutning" på skärmen. Skärmaskinen är nu i parningsläge. Från Android-surfplattan navigerar du till Bluetooth-menyn i appen> Inställningar> Bluetooth. Bläddra ner genom listan över tillgängliga Bluetooth-enheter och välj antingen "CUTTER" eller "CUTTER-BLE" för att para ihop. Om du blir ombedd om en nål blir den antingen 1234 eller 0000. available Bluetooth devices and select either "CUTTER" or "CUTTER-BLE" to pair. If you are asked for a pin, it will be either 1234 or 0000.

Om du använder en Huawei-surfplatta på en icke-Bluetooth-maskin används USB-kabeln för att kommunicera med ISOD-appen och som ett resultat kan USB-porten inte användas för att ladda surfplattan. Om möjligt är det bäst att ladda surfplattan dagligen utanför öppettiderna.

Steg 1 - Stäng av maskinen.

Steg 2 - Skjut skärhuvudet (utrustningen som flyttar kniven åt vänster till höger) till maskinens mitt.

Steg 3 - Det finns en fjäderbelastad knapp inuti maskinen på höger och vänster sida som syns. När skärhuvudet flyttas. Knappens lock har antingen svart eller röd färg.

Steg 4 - Håll den högra fjäderbelastade knappen (gränslägesbrytare) vänsterpilknapp (från menydisplayen) och strömbrytaren (finns också i menyfönstret) samtidigt.

Steg 5 - Återställning visas sedan i menyfönstret.

Steg 6 - Maskinen återställs nu.

Klicka här för att se videoinstruktionerna (finns även i ISOD-appen under maskinunderhåll)

Vanliga frågor – ProCut M12 / M4

Behövs hjälp? Vi har täckt dig.

Vem man ska kontakta

För att lösa problemet måste du kontakta vårt supportcenter. Kontaktuppgifter kan finnas på kontaktavsnittet på denna webbplats.


Garanti

Se nedan jämförelsetabell:

Felklippning Garanti Installationsfel
Klippningen var onormal, inte enligt specifikationer Bubblor försvann inte efter 48 timmar Dålig installation
En del av klippningen var inte på materialet Skärmskyddet lyfter i kanterna Missriktning
Skärmen glidde under klippningen Matt beläggning skrapar av Damm under skärmskyddet
Maskinen skar inte hela vägen genom materialet Mittenlinjen har inte försvunnit efter 48 timmar

Välj antingen Miscut eller garanti från Hemmenyn i ISOD -appen.
Välj fel eller garantiskäl (från ovanstående tabell).
Välj den nödvändiga enheten och skär som normalt.


Skärande

Du kan begära att en ny enhet ska läggas till i appen genom att följa steg-för-steg-instruktionen inom avsnittet Request Enhet på denna webbplats. För att utnyttja detta behöver du också vår designkort som är tillgänglig från din distributör.

Ett snitt för en surfplatta är som ett snitt för en telefon. Filmen ska placeras i det högra hörnet av mattan (i landskapsläget) på det första torget och sedan fortsätta enligt en telefonskärning.
För att utföra ett snitt för en bärbar dator krävs en XL -matta som du kan beställa från din auktoriserade distributör.

* Observera att videoinstruktioner nu finns i ISOD -appen *

Streckkoden som krävs för skanning via appen kan placeras i det nedre högra hörnet av varje tomt.

* Observera för äldre filmtyper som streckkoden löper ut efter 10 eller 25 användningar beroende på filmstorleken kan QR -koden placeras både i filmförpackningen och på plasten och inpackning som innehåller filmen* Legacy Film Types: (Original, HD , HD Ultra, HD Ultra+, Alpha & VisionGuard)

ISOD -film har testats och är lämplig för användning med ledande fingeravtrycksscanner -teknik. Vi rekommenderar att användare omregistrerar sina fingeravtryck på enheten efter att Zagg Protector har installerats. Detta kommer att kalibrera fingeravtryckssensorn igen för användaren igen.

 1. Ta bort maskinen från förpackningen och placera den på en platt, stabil yta nära ett strömuttag. För att maskinen ska klippa korrekt behöver den 20 till 25 cm tillgängligt utrymme bakom den. Detta krävs så att skärmattan kan passera rent genom maskinen. Följ ut ur rutan här
 2. Kontrollera om ett blad. Ett blad borde redan ha installerats i bladhuset (svart kapsel). Kontrollera genom att trycka på knappen på toppen av bostadsenheten. Det förinstallerade bladet bör sedan sträcka sig från enhetens botten. Om bladet inte är installerat, följ instruktionerna i hur byter jag ut en FAQ.
 3. Sätt in bladhuset i husvaggan. Lossa den stora silverskruven som ligger på höger sida av maskinen så att bostadsenheten kan placeras i husvaggan. När bladhuset är på plats, dra handen av silverskruven för att säkra. https://vimeo.com/587755386
 4. Säkra tabletten på maskinen med ISOD -tablettmonteringen. Lås i position med den inkluderade Allen Key - https://vimeo.com/683315478
 5. Sätt i kablarna. Anslut strömkabeln till maskinen och strömuttaget och USB-kabeln till surfplattan från maskinen med den inkluderade USB-C strömkabel.
 6. Slå på maskinen genom att trycka på strömbrytaren på höger sida av maskinen. Slå på surfplattan genom att trycka på strömbrytaren på toppen av surfplattan.
 7. Anslut surfplattan till ditt WiFi -nätverk.
 8. Anslut till Bluetooth med hjälp av steg-för-steg-guiden som finns i anslutningsavsnittet på denna webbplats. För iPhone, se till att BT är påslagen eftersom parningsprocessen är automatisk.
 9. Öppna ISOD -appen från hemskärmen. Ange ditt butiks -ID och lösenord som tillhandahålls av Zagg.
 10. Du är nu redo att göra ett snitt.
* Observera att videoinstruktioner om hur man gör ett klipp är nu tillgängligt Inom ISOD -appen här - https://vimeo.com/showcase/9322741*

För att använda Auto Scan -funktionen måste du vara med på 4Layer -filmen. Endast film med en unik QR -kod som ligger längst ner till vänster på varje tomt kan användas. Kontakta support om du uteslutande använder 4Layer -film för att aktivera funktionen Auto Scan.

Om du upplever det här problemet, vänligen kontakta vårt supportcenter för ytterligare hjälp. Detaljer finns på kontaktsektionen på denna webbplats.

Kontrollera att ingen annan Android -enhet är parad med en aktiv anslutning till M12 -maskinen eftersom endast en aktiv anslutning är tillåten per maskin. För iOS -användare finns det inget behov av att koppla bort eller koppla ihop med maskinen, anslutningsprocessen är automatisk för iOS -användare.

Underhåll

Dessa måste beställas via din auktoriserade distributör eller genom att kontakta ditt företag HQ.

Dessa måste beställas via din auktoriserade distributör eller genom att kontakta ditt företag HQ.

Byt ut mattan om den varvade, skadade, sönderrivna eller snitt/chips som saknas i de böjda kanterna. Vrid mattan 180 grader efter varje klipp och se till att ersätta skyddsarket för att maximera dig skärmattor livslängd.

Slå av maskinen genom att trycka på strömbrytaren tills du hör ett pip.
Ta bort bladhusenheten (svart kapsel) från maskinen genom att vrida kvarhållningsskruven (stor silverskruv framför höljet) anti medurs.
Ta bort bladet från kapselhusenheten genom att trycka på kolven och dra ut bladet försiktigt.
Sätt in det nya bladet i bladhusenheten.
Ställ in på bladdjup nr: 4.
Ström på maskinen.

Våra nya Android -surfplattor ger 8 timmars batteri. Vi rekommenderar att du ansluter surfplattan till M12-maskinen via den inkluderade USB-C-kabeln (för konstant strömförsörjning) och koppla ihop surfplattan till maskinen via Bluetooth. Du kan välja batteriladdningsknappen på den främre högra panelen på M12-maskinen. Detta kommer att säkerställa att surfplattan förblir toppad och klar för användning.


Felsökning

För att installera om ISOD-appen till din enhet, följ steg-för-steg-installationsguiden som finns i Android- eller iOS-avsnitten på denna webbplats.
För iOS hittar du ISOD Cutter -appen i App Store.
För Android, vänligen navigera till Android -avsnittet på denna webbplats och välj 'This Link' . Välj rätt .apk baserat på din version av Android.

Kontrollera att ingen annan Android -enhet är parad till dig med en aktiv anslutning till M12 -maskinen eftersom endast en aktiv anslutning är tillåten per maskin. För iOS -användare finns det inget behov av att koppla bort eller koppla ihop med maskinen, anslutningsprocessen är automatisk för iOS -användare.

För att återställa maskinen:

 1. Se till att maskinen är aktiverad redan (strömljuset är grönt)
 2. Håll ner strömbrytaren i cirka 10 sekunder
  1. Maskinen stängs av och sedan igen med en serie pip
  2. När bladarmen börjar röra sig kan du släppa strömbrytaren

FAQ – Matless (ML) Machines

Behövs hjälp? Vi har dig täckt.

Vem att kontakta

För att lösa ditt problem behöver du kontakta vårt supportcenter. Kontaktuppgifter finns i kontaktavsnittet på den här webbplatsen.


Garanti

Se nedan jämförelsetabell:

Felklippning Garanti Installationsfel
Klippningen var onormal, inte enligt specifikationer Bubblor försvann inte efter 48 timmar Dålig installation
En del av klippningen var inte på materialet Skärmskyddet lyfter i kanterna Missriktning
Skärmen glidde under klippningen Matt beläggning skrapar av Damm under skärmskyddet
Maskinen skar inte hela vägen genom materialet Mittenlinjen har inte försvunnit efter 48 timmar

Sök efter och välj den enhet som ska klippas.
Välj "klipptyp" och välj lämpligt alternativ.
Välj designen och fortsätt med klippningen som vanligt.


Klippning

Du kan begära att en ny enhet läggs till i appen genom att följa steg-för-steg-instruktionerna i avsnittet "Begär enhet" på den här webbplatsen. För att kunna använda detta måste du också använda en designbräda. Utskriftsversioner finns tillgängliga i avsnittet "Begär enhet" på den här webbplatsen.

Streckkoden finns på nederkanten till vänster på varje blankett.

ISOD-filmen har testats och är lämplig för användning med ledande fingeravtrycksskannarteknik. Vi rekommenderar att användare omregistrerar sina fingeravtryck på enheten efter att skärmskyddet har installerats. Detta kalibrerar om fingeravtryckssensorn för användaren igen. Observera att detta kan inträffa dagar efter att skärmskyddet har installerats.

1. Ta maskinen ur förpackningen och placera den på en platt, stabil yta nära ett eluttag. För att maskinen ska kunna klippa korrekt behövs 20 till 25 cm ledigt utrymme bakom den. Detta krävs så att materialet kan passera genom maskinen på ett rent sätt. Följ videoinstruktionerna för urkartongen här*

2. Kontrollera om det finns ett blad. Ett blad ska redan ha installerats i bladhållaren (silverkapsel). Kontrollera genom att trycka på stöten på toppen av husenheten. Det förinstallerade bladet bör då förlängas från botten av enheten. Om bladet inte är installerat, följ instruktionerna i avsnittet "Justera/Byta ut bladet".

3. Sätt in bladhållaren i huskranen. Lossa det stora silverfästet som sitter på vänster sida av maskinen för att kunna placera bladkapseln i huskranen. När bladhållaren är på plats, dra åt det stora silverfästet för att säkra.

4. Anslut strömkabeln till strömadaptern, anslut sedan till uttaget och maskinen.

5. Slå på maskinen genom att trycka på strömbrytaren på höger sida av maskinen i en sekund och sedan släppa.

6. När den har startat upp, följ instruktionerna på skärmen för att ansluta maskinen till ett trådlöst nätverk.

7. Logga in i appen med din butikens ID och lösenord som levererats av ZAGG, följ sedan instruktionerna på skärmen för att uppdatera appen till den senaste versionen.

8. Nu är du redo att göra en klippning.

Obs: Videoinstruktioner om hur du gör en klippning finns inom avsnittet "Videoguide" i appen, samt här: ISOD Matless Maskininstallation

Om du upplever detta problem, kontakta vårt supportcenter för ytterligare hjälp. Detaljer finns i kontaktafsnittet på den här webbplatsen.


Underhåll

Dessa material finns tillgängliga i en kit och kan beställas via din auktoriserade distributör eller genom att kontakta ditt företags huvudkontor.

Dessa måste beställas via din auktoriserade distributör eller genom att kontakta ditt företags huvudkontor.

1. Stäng av maskinen genom att trycka på strömbrytaren i höger sida av maskinen i cirka 10 sekunder tills maskinen stängs av, och slå sedan på maskinen igen.
2. Ta bort bladhållarenheten (silverkapsel) från maskinen genom att vrida retentionsskruven (stor silverkruv framför huset) moturs.
3. Ta bort bladet från kapseln genom att trycka på stöten och försiktigt dra ut bladet. Greppa sidorna av bladet med fingrarna; rör aldrig direkt vid spetsen av bladet.
4. Kassera det gamla bladet på ett säkert sätt.
5. Ta av det skyddande locket från det nya bladet och placera det i kapseln med bladet utåt. Bladet hålls magnetiskt.
6. Kontrollera bladets djup mot sidan av en blankett för att säkerställa att det stannar mot blanketten men inte är längre än tjockleken på blanketten.
7. Sätt tillbaka bladkapseln i huskranen och dra åt retentionsskruven.
8. Slå på maskinen.


Felsökning

 • Tryck och håll in strömbrytaren på höger sida av maskinen i cirka 10 sekunder tills maskinen stängs av, och slå sedan på maskinen igen.
 • Om dessa steg inte löser problemet, kontakta vårt supportcenter.