Ny Process för Begäran om Butiks-ID och Lösenord

Efter en översyn av den befintliga processen för att ta ombord och uppdatera nya butiker har vi optimerat processen för att ge oss förbättrade rapporterings- och spårningsmöjligheter.

Alla begäranden om att skapa eller uppdatera Butiks-ID och åtkomst till Utbildnings- / Testinloggningar bör skickas via den relevanta länken nedan.

Alla begäranden som tas emot före stängning på torsdag kommer att granskas och skapas på fredag varje vecka.

Begäranden som tas emot efter torsdag kommer att bearbetas under följande vecka.

Alla undantag kommer att hanteras individuellt och granskas med hänsyn till brådskande ärenden.

Förfrågningar om Befintliga Inloggningar

Förfrågningar om glömda inloggningsuppgifter bör skickas till Kontakcenter med hjälp av länken för glömt lösenord i appen eller genom att ringa eller mejla direkt. Detaljer finns tillgängliga i Kontakta Oss-sektionen på https://www.zaggisod.com/